Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

azurecurve Shortcodes in Comments

Mô tả

Allows shortcodes to be used in comments.

Cài đặt

To install the plugin copy the azurcurve-shortcodes-in-comments folder into your plug-in directory and activate it.

Hỏi đáp

Is this plugin compatible with both WordPress and ClassicPress?
  • Yes, this plugin will work with both.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“azurecurve Shortcodes in Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Changes and feature additions for the Posts Archive plugin:

2.0.2

  • Move menu to includes folder for easier maintenance

2.0.1

  • Fix PHP error from function exists check

2.0.0

  • Add azurecurve menu

1.0.0

  • First version