Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AZEXO Store Locator

Mô tả

Store locator plugin with easy to use mobile version.

Demo

Main features

 • Responsive UI design
 • Stores management for unlimited markers
 • Custom fields
 • Custom filters
 • Customizable templates
 • Working hours with timezone
 • Open/Closed status-field and filtering
 • Easy to use CSV import with geocoding
 • Marker clusters

Cài đặt

 1. Upload the azexo_store_locator folder to your plugins directory (e.g. /wp-content/plugins/)
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Follow the instructions

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AZEXO Store Locator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Release