Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ayudante Model B

Mô tả

Ayudante is a a helper that uses artificial intelligence to create or enhance already existing content.

It makes use of the Open AI API to generate images.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Image Creator Type a prompt and get an image back powered by AI!

Cài đặt

  • Upload the folder to your /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ayudante Model B” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.