ayatequrani-embed-ayaat-in-your-website

Mô tả

This plugin has been closed as of 17 Tháng Năm, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

29 Tháng Chín, 2021
hello my dear friend. please update this useful plugin with the new version of WordPress and add the Persian translate of Quran to your plugin. with the best regard.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AyateQurani” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp