Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Axokey Gateway

Mô tả

Axokey Gateway for Woocommerce plugin

Accept Credit Cards with the Direct Payment. Simplify the Click & Collect process

Additional Info One (Optional)

Please visit the Axokey website (https://axokey.com) for our support contact details.

Ảnh màn hình

  • The Axokey Gateway extension
  • The Axokey Gateway Settings
  • The payment page with the Axokey Gateway enabled

Cài đặt

  1. Install the plugin like you always install plugins, either by uploading it via FTP or by using the “Add Plugin” function of WordPress.

  2. Activate the plugin at the plugin administration page

  3. Go the that WooCommerce Settings, click on Checkout, you will see a new Checkout Options: Axokey

  4. Click on the Axokey Checkout Options, enable the gateway and fill the information provided by Axokey

Hỏi đáp

How do I test this plugin?

To test this plugin, you have to contact us, and we will create sandbox credentials for you

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Axokey Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp