Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Affiliate WP – s2Member Pro Coupon Codes

Mô tả

When the plugin is activated, navigate to s2Member – Pro Coupon Codes – Pro-Form Coupon Code Configuration. You will see a new column named Affiliate.

In the Legend below, for the above configuration fields, it is mentioned:

s2Member Pro Coupon Codes checks this field to assign this coupon to the affiliate registered on AffiliateWP. You need to input the Affiliate user login (username).

Also, the s2Member integration is selected in AffiliateWP – Integrations screen.

How to find Affiliate User Login?

Affiliates – Affiliates, select the appropriate affiliate and see the Username field.
Paste that username on the Affiliate column of s2Member Pro Coupon Codes.

Apply Coupon

Once that’s done, apply the coupon through s2Member checkout form and happy tracking!

Prerequisites:

Ảnh màn hình

  • Activate plugin
  • Enable s2Member Integration
  • Get Affiliate username
  • Affiliate Column in s2Member Pro Coupon Codes section
  • Apply Coupon without any referred Affiliate
  • Admin View of tracked referral
  • Affiliate View of tracked referral

Cài đặt

Before installation please make sure you have latest AffiliateWP and s2Member Pro installed.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

I have a feature request. Where can I contact you?

If you have any idea please shoot us email at info@qfnetwork.org

Where can I get support?

You can post your questions in the support thread. For priority support, please contact us via https://www.qfnetwork.org

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Affiliate WP – s2Member Pro Coupon Codes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Affiliate WP – s2Member Pro Coupon Codes” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Affiliate WP – s2Member Pro Coupon Codes” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial