Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome YouTube Embed

Mô tả

Get Rid of Annoying YouTube Suggested, Recommended, Related videos that shows up at the end of your YouTube embedded video

Awesome YouTube Embed Features

  • Get Rid of Annoying YouTube Suggested, Recommended, Related videos that shows up at the end of your YouTube embedded video

WordPress.org Support

As this is the lite version of Awesome YouTube Embed Pro, the only support we offer through these forums is for bugs. Support for questions regarding using your own swipe files etc is available for customers of Awesome YouTube Embed Pro.

Cài đặt

  1. Upload the Awesome YouTube Embed plugin file (‘awesome-youtube-embed.zip) to the/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome YouTube Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Awesome YouTube Embed 1.0.0

  • Initial release of Awesome YouTube Embed