Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome Service Box

Mô tả

Awesome Service Box WordPress Plugin For Your Website Theme. You Can Embed Awesome Service Via Shortcode In Anywhere You Want, Even in Theme Files.

Plugin Demo

For Basic usages

After install the plugin will add a awesome service in your dashbord where you see awesome service option click to open it then going to save change in first time. Then copy below code and paste where you want.

[awesome_service]

Then add some awesome service. I recommend Minimum 4 awesome service add.

Ảnh màn hình

  • Instaled demo server

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. If you want Awesome Service Box in your wordpress theme. Place <?php echo do_shortcode('yourshortcode');?> in your template.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome Service Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Initial release