Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome Scroll To Top

Mô tả

Awesome Scroll To Top plugin allow your website users to easily scroll back to the top of your page with one click of the button. This gives your website better navigation and also adds a more professional look to your Website.

Credits

Developed by Mudit Kumawat

Ảnh màn hình

  • After Install Awesome Scroll To Top Plugin Show scroll to top Button

Cài đặt

  1. Upload the awesome-scroll-to-top’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. After Activate Plugin Scroll to top button show in Right site

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the awesome-scroll-to-top’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. After Activate Plugin Scroll to top button show in Right site

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome Scroll To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp