Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome Progress Bar

Mô tả

This plugin will enable progress bar in your wordpress theme. You can embed progress bar via shortcode in everywhere you want, even in theme files.

Ảnh màn hình

  • Installed in demo server.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use shortcode in page, post or in widgets.
  4. If you want progess bar in your theme php, Place <?php echo do_shortcode('YOUR_SHORTCODE'); ?> in your templates

Basic Progess Bar

[progressbar_basic width="33" height="50" bg_color="green" text="hello world" font_size="20"]

Stripped Progees Bar

[progressbar_stripped width="44" height="50" bg_color="teal" text="hello world" font_size="20"]

Animated Progees Bar

[progressbar_animated width="78" height="50" bg_color="blue" text="hello world" font_size="20"]

Hỏi đáp

How do I install this plugin?

You can install as others regular wordpress plugin. No different way. Please see on installation tab.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome Progress Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release