Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome Google Maps

Mô tả

Awesome Google Maps plugin makes it EASY to add Google Map on your website. No Coding, No Setup.

Features of the plugins

[wpmap]1313 Disneyland Dr, Anaheim, CA 92802, United States[/wpmap]

User Guide

Ảnh màn hình

  • Google Analytics settings page

Cài đặt

  1. Upload ‘Awesome-google-maps’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where can I find my Google Analytics tracking code?

You can create a free “property” on the Google Analytics website. The UA code is the tracking code which is used in this plugin.

For any support issues, please use the official WordPress support forums.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome Google Maps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp