Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome Alert Blocks

Mô tả

Easily add unlimited alert boxes for the new WordPress block editor. This includes dismissible alert notices.

This plugin works only in the Gutenberg/Block editor. Please use WordPress 5.0 and above or the Gutenberg plugin for pre 5.0 WordPress installations.

Block

This plugin provides 3 blocks.

  • Alert Box
  • Awesome Alert
  • awesome-alert-block/block-awesome-alert-block

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. An option \”Alert Box\” will appear when adding a component to your block editor.

Hỏi đáp

Does this work for WordPress < 5.0?

If you are using a version before 5.0, please install the Gutenberg plugin.

Does this work in the Classic Editor?

No this only works with WordPress new block editor.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome Alert Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Bug Fix: Undefined jQuery error as JS was loading before jQuery.

1.0

Initial release.