avirato-hotels-categories

Mô tả

This plugin has been closed as of 26 Tháng Sáu, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Avirato Hotels Categories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Avirato Hotels Categories” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Avirato Hotels Categories” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.