Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Avid Elements – News Magazine & Blog Grid Layouts

Mô tả

Elementor Blog Grid Layout Widget for Magazine, Newspaper, Blogs.

Cài đặt

Uploading in WordPress Dashboard

  1. Go to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
  2. Navigate to the ‘Upload’ area
  3. Select elementor-news-blog-grid-layouts.zip from your computer.
  4. Click ‘Install Now’
  5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Avid Elements – News Magazine & Blog Grid Layouts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial version release