Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Avantex Companion

Mô tả

This is companion plugin is created for Avantex themes.
The plugin add custom frontpage sections for Avantex themes and it will allow you full customizer settings for the theme front page sections.
The plugin options are user-friendly and you can use this plugin for all avantex child themes also.

Have any queries?

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Avantex Companion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 • Version: 0.2.1
  • Added Medical Homepage Set fixed.
 • Version: 0.2.0
  • Added Medical Data.
 • Version: 0.1.9
  • Added Education Data.
 • Version: 0.1.8
  • Theme setup data updated.
 • Version: 0.1.7
  • Fix Automobile Import.
 • Version: 0.1.6
  • Added Automobile data.
 • Version: 0.1.5
  • Added Construction data.
  • Construction load fixes.
 • Version: 0.1.4
  • Testers issue reported fixed.
 • Version: 0.1.3
  • Updated Demo data.
 • Version: 0.1.2
  • Fixed Activating and loading issues with theme.