Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AutoShortLink

Mô tả

This plugin is build to generate shorte.st shortlinks automatically. Plugin detect all the links in post and convert them to shorte.st shortlinks.

How to use this plugin?
1. Install and activate AutoShortLink.
2. Login to shorte.st and copy key.
3. Paste key in settings page.
4. Save changes and Done!

Contact me

Twitter: https://twitter.com/kirpekarprasad
Email : prasadkirpekar@outlook.com
Facebook: https://facebook.com/prasadkirpekar96

Cài đặt

Use built in automatic installer or,

  1. Copy the plugin folder into /wp-content/plugins
  2. Activate plugin via the plugins page in the WordPress admin
  3. Go to Settings to configure.

Hỏi đáp

  1. Does plugin change inks permenantly
    Yes! plugin does not keep any record of orginal link

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AutoShortLink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
* First release.