Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Autoptimize admin bar fix

Mô tả

Fixes issue with Autoptimize plugin. This plugin will show your admin bar on frontend again. Will fix the bar for normal users in a next version.

Coding by: MijnPress.nl Twitter profile More plugins

Cài đặt

  1. Upload directory autoptimize-admin-bar-fix to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. That’s it!

Hỏi đáp

I have a lot of questions and I want support where can I go?

http://pluginsupport.mijnpress.nl/ or drop me a tweet to notify me of your support topic over here.
I always check my tweets, so mention my name with @ramonfincken and your problem.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Autoptimize admin bar fix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Bugfix

1.0

First release