Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Automatic Twitter Links

Mô tả

The plugin picks out twitter usernames and hashtags and automatically converts them to working links to Twitter profiles and search pages. You will no longer have to manually create these links, it will happen automatically for all page, post and comment content.

Cài đặt

Upload the Automatic Twitter Links plugin to your blog, activate it and watch it link away!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Automatic Twitter Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version