Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Automatic SPAM Eraser

Mô tả

The plugin is adding a new WP-Cron event which automatically removes all spam comments older than 7 days.

For the proper functioning requires a properly working WP-Cron. If the plugin does not work please check you have WP-Cron correctly working.

Cài đặt

  1. Upload automatic-spam-eraser.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Automatic SPAM Eraser” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp