Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Automatic Scheluded Content

Mô tả

Automatic Scheluded Content, allows you to schedule updates to the content, automatically.
It’s very simple, you just clone, make the changes and schedule a publishing time. It is compatible with Elementor.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install and activate.
  2. The plugin adds an additional option to clone the pages.
  3. Clone the desired content, select a publishing time.

Đánh giá

8 Tháng Mười Hai, 2020
Works great, but dont forget to save your scheduled update as concept or it will not work.
Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Automatic Scheluded Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Plugin launch.