Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Automatic break iframes

Mô tả

Automatic break iframes ban the iranian spam site using javascript.
and this plugin ban the spam rss reader sites.

Cài đặt

  1. Upload ‘Automatic break iframes’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Or you can install the plugin in: “Plugins ==> Add ==> enter the name of plugin (Automatic break iframes) in search box and press Enter
  4. Install plugin, activate it and enjoy of plugin

1.Automatic break iframes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Automatic break iframes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Start Plugin

1.1

  • Add manage options and page