Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Automated Keywords Generator

Mô tả

Automatically adds keywords and description meta tag on every page based on title, tags, categories, etc. Simple but powerful !

If the page is post, it will sets all title, category, and tags as keywords meta tag. If it is category page, the keywords will be your category name, same work for tags.

It may reduce your work on typing manual keywords every post or even every page of your blog and it is easy-to-use.

Cài đặt

  1. Upload the zipped file to yoursite/wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Automated Keywords Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp