Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Login on Register for BuddyBoss

Mô tả

This plugin automatically logs in the user and redirects them to their profile when they register on BuddyBoss Platform.

Requirements:
BuddyBoss Platform plugin must be active.

Ảnh màn hình

  • Register on BuddyBoss.
  • Autologin and redirect to Profile (no email activation)

Cài đặt

  1. Upload the entire ‘bb-autologin-on-register’ folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Make sure ‘BuddyBoss Platform’ plugin is active before activating this plugin.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is this plugin free?

Yes, this plugin is totally free and my plan as the author is to implement more functionalities in the new future.
Please, any suggestions are welcome, just email me with your suggestions at: xavierlopezdev@gmail.com

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Login on Register for BuddyBoss” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
*First version of plugin.