Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Freewheel Viewer

Mô tả

Use shortcode to insert model into page or post:

[freewheel path=”http://freewheel.autodesk.com/sample/Hotel5.dwf” width=”600″ height=”800″]

Parameters: path, width, height

Cài đặt

  1. Upload freewheel-viewer folder to the wordpress plugin folder (wp-content/plugins)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

And that’s all.

Hỏi đáp

What is Freewheel?

Freewheel is Autodesk’s free online DWF object viewer. You can check it at http://freewheel.autodesk.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Freewheel Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Released