Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Autocorrector WP CamelCase

Mô tả

A simple lightweight plugin which will fix the camelcase for WordPress anywhere in your post. No setup is required. Install and it will automatically start working. Just write the post, publish it and forget about camelcase, plugin will automatically make the changes.

Ảnh màn hình

  • while creating post.
  • After plublish.

Cài đặt

Just upload & activate the plugin and ready to work.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Autocorrector WP CamelCase” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp