Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto youtube

Mô tả

An easy way to add video to your site with an automatic search based on tags, titles and categories.

Ảnh màn hình

  • Widget settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto youtube” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.3

0.0.2