Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto WooCommerce Affiliate Account Creation

Mô tả

This addon allows you to automatically create affiliate accounts for your WooCommerce users.

When customers create user accounts via WooCommerce, this addon will also create affiliate accounts for them.

This addon requires the Affiliates Manager Plugin.

Read the usage documentation here.

Cài đặt

  1. Upload wpam-auto-woocommerce-affiliate-creation folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto WooCommerce Affiliate Account Creation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.3

  • Fixed an issue where new affiliates could not be manually approved.

1.1.2

  • Populate the address details of the affiliate when a new WooCommerce user account is created.

1.0

  • First commit to wordpress.org