Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Update Themes

Mô tả

This plugin sets WordPress to automatically download and install theme updates.

No configuration needed, simply install the plugin and activate it.

Cài đặt

  1. Upload the auto-update-plugins folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

This plugin should activate the automatic downloading of theme updates within WordPress.

You should normally see the automatic update routine execute within 12 hours of receiving the manual upgrade notice.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This plugin does exactly what it is designed to do. I wanted something with no configuration necessary, so this is the perfect plugin.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Update Themes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

Checked working on WordPress 4.6

0.1.1

Updated information

0.1.0

This is the first version of this plugin.