Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Trash Delete

Mô tả

The purpose of this plugin is to provide a way to automatically delete your trash at a certain number of days, over-riding the default 30 day limit imposed by WordPress. Fewer days in the trash results in a more optimized database.

PLEASE NOTE: Support for this plugin is not being offered at this time.

Ảnh màn hình

  • The Settings Page

Cài đặt

Method 1:

  1. Upload `auto-trash-delete` folder to the `/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the plugin through the `Plugins` menu in WordPress

Method 2:

  1. From WordPress Dashboard, click on the Plugins menu
  2. Click Add New
  3. Search for Auto Trash Delete
  4. Click Install Now
  5. Activate the Plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Trash Delete” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release