Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto-slug

Mô tả

Simply write title to a post and You’ll see that it automagicaly makes slug from title.

History:
I was searching for plugin that will ease the process of making posts.
Writing same thing twice (first title, second slug for title in permalink) is like a hell when You’ve to write many posts a day.
So I decided to make the plugin that will generate slug-string-for-permalink automatically.

Result: pretty simple and useful plugin.

Hope You’ll enjoy it.

Sincerely,
Anar Jafarov (a.k.a. num8er)

Ảnh màn hình

  • Plugin in action. Write title and see how %postname% in permalink changes.

Cài đặt

  1. Upload the /auto-slug folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

or

  1. go to /wp-admin/plugin-install.php?tab=upload
  2. upload auto-slug.zip

Hỏi đáp

Questions/Comments/Bugs? mail: num8eraj@gmail.com, skype: anarjafarov

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto-slug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release