Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

URL Auto Referrer

Mô tả

Add hostname to outgoing links as “#referrer=hostname”.

Cài đặt

  1. Upload AutoReferrer to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“URL Auto Referrer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (2022-02-04)

  • Refactored & refreshed.

0.3

  • Changed split char to ‘#’.

0.2

  • Exclude site self links.