Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AutoRadomContent

Mô tả

This plugin generate automatic post/page/comments/Users/media/terms with random content | It’s Perfect for WP developer.
PHP 7.0.1 is required.

PS:
If you have problems with that maybe you just need to upgrade you memory_limit inside Php.ini
I recommend to set memory_limit on 512M.

Ảnh màn hình

 • Option Page
 • Top Admin Menu bar
 • Start procedure

Hỏi đáp

What kind of plugin is that?

This plugin help the user to generate content on wordpress site.
With one click you can create how many post/page/media/terms you want.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AutoRadomContent” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“AutoRadomContent” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “AutoRadomContent” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.1.2

 • UPDATE: Bug fix.

2.1.1

 • UPDATE: Bug fix.

2.1.0

 • UPDATE: Bug fix and new dashboard widget for take under control the status of external service that plugin use.

2.0.1

 • UPDATE: Bug Fix!

2.0.0

 • UPDATE: New Option Page!

1.5.0

 • UPDATE: New styles

1.4.0

 • FIX: table bug resolved
 • UPDATE: Update performace; Now the procedure is more faster;

1.3.0

 • UPDATE: Added message on option page

1.2.1

 • FIX:bug fix

1.2.0

 • ENHANCEMENT: added auto Users generated and comments related

1.0.1

 • ENHANCEMENT: Set Lang to randomized content
 • UPDATE: Base code updates

1.0.0

 • UPDATE: Base code updates