Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Publish Drafts

Mô tả

Auto Publish Drafts is a plugin that will automatically publish drafts every 5 minutes. It will be supported and maintained until at least 2022, or as long as is necessary.

Once activated, it will work silently in the background. There is no other configuration, the auto publish drafts settings screens are enabled or disabled by either enabling or disabling this plugin. I recommend you deactivate this plugin when there are no drafts left.

Hỏi đáp

Are there any settings?

No, there are no settings. Once activated, this plugin will automatically publish drafts every 5 minutes silently in the background.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Publish Drafts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Add plugin and author URI.

1.0

Initial release.