Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Poster

Mô tả

Auto Poster is a simple plugin which will read your .zip file and post the files inside them as a post on your wp site

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the plugin options.

  • Screenshot of the files found inside .zip .

  • Screenshot of the enter posts title and description.

  • Screenshot of the final step.

Cài đặt

1.Upload the auto_poster plugin to your wordpress plugin directory “wp-content/plugins/”.

2.Then go to your wp-admin panel and under the plugins list activate the Auto Poster plugin.

3.After activation under the Settings menu you will see a new menu called “Auto Poster”.

4.Make the .zip file of your files please don’t add any folder in it.
and follow the steps and your files will be upload on the site as a post.

5.Done

Hỏi đáp

How do I use it?

Simple install

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Poster” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release

1.1

  • New Version Available

1.2

  • New Version Available