Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Numbering Post

Mô tả

Show post number in front of the title of every published post ordered by the publish date.

Readme Generator

This Readme file was generated using wp-readme, which generates readme files for WordPress Plugins.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page. No settings needed.

Vist Official page.

Hỏi đáp

*None *

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Numbering Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • improve logic *

1.1

  • Fixed Bug *

Initial Release