Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Maps

Mô tả

Automatically turn address tags into google maps embed code.

Example:

1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States

For more information visit plugin page Auto Maps

Follow us :
facebook
twitter
google+
github
IdiotInside.com

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload auto-maps folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Example code:

1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Maps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.