Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Sitemap on Footer

Mô tả

Auto Sitemap on footer, made for easily link your sitemap.xml file link at the very bottom of the site, it will require no extra efford, just need to install and activate this plugin.

Readme Generator

This Readme file was generated using wp-readme, which generates readme files for WordPress Plugins.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Sitemap on Footer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp