Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Excerpt everywhere

Mô tả

Created to help those people who don’t like to edit code in template files (or are too lazy to do that).
Just activate the plugin and it will automatically show the_excerpts in your homepage, archives and search results.
It tries to display your custom excerpt text and if it doesn’t find it it will show an automatically generated excerpt.
You can also define excerpt length, custom read more link and attach a thumbnail.

Cài đặt

  1. Upload the zipped file to yoursite/wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the zipped file to yoursite/wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 19 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Excerpt everywhere” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp