Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OVN Auto change post title

Mô tả

Major features of this plugin include
* Add text before or after current post title
* Relace or delete text in post title
* Select custom post type to change post title
* Enter number of page to start from

Ảnh màn hình

  • Main options

Cài đặt

The plugin is simple to install:

  1. Download auto-change-post-title.zip
  2. Upload auto-change-post-title folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can I contact you?

You can contact us via email sales@outsourcingvn.com

Can you do outsourcing for my project?

Yes, We can do outsourcing for your project. Please kindly contact us via email sales@outsourcingvn.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OVN Auto change post title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Add option select post type

1.0

  • init version