Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto Aliexpress Dropshipping

Mô tả

Auto Aliexpress Dropshipping is a flexible WordPress Plugin make you can import products from Aliexpress to your Woocommerce store automatically.

Cài đặt

  1. Unzip the downloaded zip file.
  2. Upload the plugin folder into the wp-content/plugins/ directory of your WordPress site.
  3. Activate Auto Aliexpress Dropshipping from Plugins page.

Hỏi đáp

What is the requirements to use Auto Aliexpress Dropshipping?

Minimum Requirements
WordPress version 4.0 or greater.
PHP version 5.4 or greater.

Recommended Requirements

Latest version of WordPress.
PHP 5.4 or greater.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto Aliexpress Dropshipping” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0 2020-09-23

Initial release