info with social link

Mô tả

info with social link implement every post or page;

Cài đặt

Upload the author info with social link plugin to your blog, activate it, and then add your social link.

0.1: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“info with social link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp