Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Author Filters

Mô tả

Author filters plugin has been developed with an idea to add an option to sort page, post, custom post type listing with respect to authors.

Currently in WordPress core installation we have an option to sort post, page, custom post type grids with respect to category etc. However, currently an option to sort or filter the records with respect to author adds one more option to administrators to sort the listing.

Ảnh màn hình

  • Screenshot overview to display author filters drop down on post listing page in admin panel.

Cài đặt

To install Author Filters plugin, please follow the following steps:

A) Install Author Filters plugin manually
* Download plugin zipped folder “author-filters” from plugin directory
* Unzip the “author-filters” folder
* Upload author-filters to the /wp-content/plugins/ directory
* Activate the “Author Filters” plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

B) Install Author Filters plugin through WordPress
* Go to Plugins > Add New > search for “author-filters”
* Click Install Now for the Show notice or message on admin area plugin
* Click Activate Plugin

Đánh giá

24 Tháng Bảy, 2017
Using this in WordPress 4.8, works perfectly for Pages, Posts and Custom Post Types. Simply activate the Plugin, that's it.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Author Filters” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Author Filters” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Author Filters” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

3.5.6

Version Upgrade & tested compatibility with latest stable versions 5.6.

3.5.5

And code sanitization constraints.

3.5.1

Change in author URL.

3.5.0

Version Upgrade & tested compatibility with latest stable versions 5.2.2.

3.0.0

Version Upgrade & tested compatibility with latest stable versions 4.9.2.

2.0.0

Second version – Update in readme text to add Changelog section. And upgraded version to 2.0.0.

1.0

First version – Initial code repository.