Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Authenticate

Mô tả

Sometimes it’s a private blog, and that’s all there is to it. If all you want
to do is limit your blog to only registered users, look no further. Simply
install this plugin, and stop worrying.

Cài đặt

  1. Verify that you have PHP5, which is required for this plugin.
  2. Upload wp-authenticate.php to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Are there any options to set up for this plugin?

No. Simply install the plugin and activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Authenticate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp