Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Aura Thumb Site

Mô tả

Aura Thumb Site cria uma visualização automática de suas urls incluídas em uma página ou post. Visualização de miniatura em tempo real de um site a partir de sua url. Use [aura_thumb] em qualquer página ou post para exibir as miniaturas.

English Description

Aura Thumb Site creates an automatic preview of your urls included in a page or post. Thumbnail preview of a website in real time from its url. Use [aura_thumb] on any page or post to display thumbnails.

Ảnh màn hình

  • The configuration options for the thumbnail display.
  • The display of thumbnails on the configured page. The image is uploaded live and shown as it is currently on the site.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Aura Thumb Site” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

A small modification was made to the css so that the changes could be viewed. Screenshots included.

  • Initial release.