Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AttNoCo

Mô tả

Prevent spam comments and pingbacks on your image and other attachment files. AttNoCo allows you to turn off (or on) comments and/or pingbacks on all of your attachment files automatically, preventing all that annoying spam.

For more information or to give money toward the plugin’s development, visit the plugin’s website.

Version History

v1.2 – October 18, 2012 :

  • Comment and pingback status can now be set individually.
  • Update all image comment/pingback status whenever options are updated.

v1.1 – September 30, 2012 :

  • Cosmetic update with updated information.

v1.0 – September 30, 2012 :

  • Initial AttNoCo release.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AttNoCo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp