Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AtticThemes: Likes

Mô tả

AtticThemes: Likes simply adds the ability for your visitors to like your posts.

How To Use The Plugin

It is very straightforward, just activate the plugin and your done. No complicated settings, no hustel.

Ảnh màn hình

  • Post Likes Heres how it looks, simple and nonintrusive.

  • Posts Screen Order posts by the number of likes.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload atticthemes-likes folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy 😉

Hỏi đáp

None for now. If you have any questions, post them in the Support tab.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AtticThemes: Likes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release Version.