Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Attendance Check

Mô tả

Online attendance check is much easier with Attendance Check! In the calendar, logged-in users click on a button of the day so they can get myCRED points and keep their attendance record.

Shortcode

[attendance_check]

Ảnh màn hình

  • Put [attendance_check] shortcode in your page
  • Users > Points History
  • Settings > Attendance Check

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Attendance Check” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp