Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Attachment URL Version

Mô tả

By default, attachments do not have a version query parameter, like, for example JavaScript files have. This plugins adds version numbers to the query strings of attachments.

Version numbers in query strings are useful for caching. If an attachment changes, its version number and, therefore, its URL changes. This allows for the attachment to be cached for an extended period of time or indefintely, for example, with the directive “immutable” of the Cache-Control header.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Attachment URL Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Attachment URL Version” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Attachment URL Version” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • Require WordPress 4.6 to properly prepare the plugin for localization.

1.0.3

  • Properly prepare the plugin for localization.

1.0.2

  • Minor corrections in readme.txt.

1.0.1

  • Change plugin URL to wordpress.org.

1.0.0

  • Initial release.