Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Attachment Page Redirect X

Mô tả

In WordPress, attachments default to having their own pages. Sometimes,
this is not desirable, as in search engine results. Use this small plugin to
redirect your attachment pages to the post parent using a 301 redirect
(post parents are also searched for by post name). If an attachment parent post
cannot be found, it redirects to your blog home page with a 302 redirect.

Cài đặt

Just upload, install and activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Attachment Page Redirect X” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp