Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Atom Publishing Protocol

Mô tả

Atom Publishing Protocol support for WordPress is still supported in this plugin.
Support for Atom was dropped in WordPress core in version 3.5.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Atom Publishing Protocol” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release

1.0.1

  • Fixes errors due to deprecated files still being present in 3.5